Бағдарлама туралы

«Цифрлық жаз» бағдарламасының мақсаты - үздік және дарынды студенттерге «Самұрық-Қазына» АҚ қоржын компанияларындағы Цифрлық Трансформацияның нақты жобаларында тағылымдамадан өтуге мүмкіндік беру.

ТОП-50 Үздік студент «Самұрық-Қазына» АҚ тобының компанияларының бірінде тағылымдамадан өтеді.

4343
өтінім бергендер
177
тағылымдамаға қабылданғандар
59
жұмысқа орналасуға шақыру алды
Бізге кім қажет

Қазіргі заманғы ОЖ жүйесінің (Windows, Linux, Unix) сәулет және жүйелік командаларын білетін, MS SQL / Oracle / PostgreSQL / Interbase / Microsoft SQL Server пайдалану қағидаларын және деректер қорын басқара алатын, WebSphere Application Server әкімшілігін басқара алатын, WAN / LAN маршруттау қағидаларын білетін жүйе әкімшілері..

Іскерлік процесті автоматтандыру, АТ-да жобаларды басқару, MS Power Point, Visio, Excel бағдарламаларын білетін АТ менеджері.

Деректердің үлкен көлемін талдау, құрылымдық сұрау тілін (SQL) құру туралы мәліметтерді білетін IT бизнес сарапшылары.

PHP, Python, Ruby, Node.JS, HTML5, C #, ASP NET, CSS3 (яғни Bootstrap), JavaScript, jQuery (яғни jQueryUI), JSON, XML, SOAP, SQL; кез келген SQL DBMS (PostrgesSQL, MySQL, MSSQL); CMS Joomla, Wordpress, 1C Bitrix программаларын әзірлеушілер.

CISCO, JUNIPER желілік жабдықтарын және т.б.; WAN / LAN маршрутизация қағидаларын; BGP, OSPF, SNMP, NAT, GRE, IPSEC хаттамаларын білетін желі әкімшілері.

Ақпараттық қауіпсіздікті білетін ақпараттық қорғаныс инженерлері, АЖ; ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін техникалық сүйемелдеу, ақпараттық қауіпсіздік құралдарын қолдану және қызмет көрсету; ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін жобалау.

Data scientist Python немесе R, BI құралдарының бірі - Power BI/Tableau/Qlik/SQL/MS Excel бойынша бастауыш білімі бар Data scientist.

Энергетика маманы ЭКЕАЖ (электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесі) қызмет көрсету қағидаттары туралы білімі бар энергетик-инженер.

HR HR метрика, Dashboard құралдары туралы білімі бар HR.

Әкімшілік қызмет Іс-шаралар ұйымдастыру өтілі бар, волонтерлік ұйымдарына қатысқан маман.

Механик-инженерлер мен технолог-инженерлер AutoCAD бағдарламаларын, жобалауға арналған ақпараттық деректерді жинау мен талдау әдістерін, сонымен қатар өндірістік процестерді модельдеу дағдыларын, жабдық пен бағдарламалық құралдарды баптау, орнату, реттеу дағдыларын меңгерген.

Мұнай-газ ісінің мамандары және геологтар мұнайгаз өндірісінің нысандарын жобалау бойынша базалық білімі, мұнай, газ және газ конденсаты кен орындарын әзірлеуді талдау және реттеу, сондай-ақ ұңғыма жұмыстарының сипаттамаларын алу және толықтай ашу дағдылары бар.

Химик-технологтар органикалық заттарды өндіру бойынша химиялық технологияларды құрастырудан базалық білімі, сондай-ақ органикалық синтез және мұнай өңдеу кәсіпорындарының өңдеу технологиялық желілерін білу дағдылары бар.

Эколог-инженерлер экологиялық сараптама жүргізу дағдылары, сонымен қатар экологиялық мониторинг пен компьютерлік моделдеу әдістері бойынша базалық білімі бар.

Саған берілетін мүмкіндіктер
Біздің тағылымдамадан өтушілер ай сайын стипендия алады
Бірегей бағдарлама бойынша оқыту. Soft-skills және hard-skills дағдыларын жетілдіру.
Жеке тәлімгер
Қолданыстағы Цифрлық Трансформация жобаларында жұмыс істеу.
«Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының кейстерінің шешімімен хакатон
Тәжірибе және нетворкинг
Байқау қатысушыларына қойылатын міндетті талаптар:
ҚР азаматтығы
3-шi және 4-шi курста оқитын бакалавриат бaғдapлaмaсының студенттеpi, 1-шi және 2-шi курста оқитын магистратура бaғдapлaмaсының студенттеpi
Географиялық мобильділік: Нұр-Сұлтан, Алматы, Екібастұз
Үздіктердің қатарында бол!